کنترل کیفیت

اختیارات و وظایف واحد کنترل کیفیت شرکت ریخته گری کیمیا کهربا بدین شرح می باشد:

کنترل مواد اولیه ورودی به منظور جلوگیری از ورود مواد اولیه نامرغوب به فرآیند تولید از مهمترین و اصلی ترین وظایف واحد کنترل کیفیت به شمار می آید. کنترل فرآیند تولید که از طریق ممیزی فرآیند و اطلاع رسانی به مدیریت تولید جهت جلوگیری از تولید قطعات اسکرپ یا نا منطبق براساس استانداردهای تعریف شده صورت می پذیرد .کنترل محصول که با انجام آزمایشات پیش بینی شده توسط گروه فنی مهندسی این شرکت بر روی قطعات از نظر فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی و انجام کنترل های ابعادی، ظاهری وانجام آزمون های غیر مخرب و مخرب نظیر التراسونیک,ادی کارنت، مایع نافذف آزمون های کشش، فشار،سختی، خزش و…نسبت به کنترل محصول اقدام و در نهایت در صورت تائید بودن قطعات نسبت به صدور مجوز جهت ارسال قطعات به مشتریان اقدام می نماید هم چنین طراحی نقشه کنترل کیفیت ITP  و تدوین دستورالعمل های فرآیند تولید از دیگر اقدامات واحد کنترل کیفیت می باشد.

کنترل مواد ورودی:

شرکت ریخته گری کیمیا کهربا  به منظور استاندارد سازی کیفیت مواد اولیه خود اقدام به تهیه کتابچه مواد نموده و در آن کیفیت مواد اولیه مصرفی و ازمایشات لازم بر روی آنها درج شده است.مواد مصرفی قبل از شارژ و اقدام به تهیه ذوب  به انبار ارسال شده ودر مکان مشخص نگهداری و تنها پس از انجام آزمایشات مربوطه و صدور کارت ACCEPT از طرف کنترل کیفی شرکت ریخته گری کیمیا مجوز ورود به کارگاه ذوب ریزی را پیدا می کند.به دلیل گستردگی پارامترهای تولید در فرآیند ریخته گری، وارد شدن هرگونه مواد اولیه نامرغوب به فرآیند تولید، می تواند سبب بروز ضایعات گسترده گردد. لذا اطمینان از کیفیت مواد ورودی ازاهمیت ویژه ای در شرکت ریخته گری کیمیا کهربا برخوردار است.

فرآیند کنترل تولید:

با توجه به این که کنترل فرآیند تولید در شرکت ریخته گری کیمیا کهربا به صورت مرحله به مرحله صورت می پذیرد.کنترل فرآیند تولید وظیفه ممیزی مستمر و اطمینان از انجام موثر کنترل فرآیند تولید و تایید بودن کلیه پارامترها و مشخصه های تولید را بر عهده دارد.این واحد علاوه بر ممیزی فرایند تولید با حضور در قسمتهای مختلف شرکت و جمع آوری اطلاعات از وضعیت قطعات تولیدی شامل وضعیت اتولید و نتایج آزمایشگاهی و…اقدام به اطلاع رسانی و در صورت لزوم اقدامات لازم جهت جلوگیری از ادامه تولید می نماید.

کنترل محصول نهایی:

پس از قالب گیری تهیه ذوب و نهایتا ذوب ریزی، اقدامات لازم جهت خروج قطعات، کنترل های مختلفی بر روی قطعات تعریف شده که برای هر قطعه می توان متفاوت باشد.کنترل های مذکور در کارگاه های ماشین کاری و ریخته گری  برخی به صورت خود کنترلی و برخی توسط کنترل کیفی انجام و پرسنل کنترل نهایی با کنترل صحت انجام مراحل کاری و اطمینان از انجام کلیه آزمون های پیش بینی نشده در نهایت با کنترل ظاهری مجدد و کنترل مدارک مجوز ارسال قطعات به انبار  جهت خروج از شرکت را صادر می نمایند.

فهرست