فضا و تجهیزات کارگاهی

متراژ کارخانه 14000 مترمربع می‌باشد که این فضا شامل 2 سوله 3800 متری، آزمایشگاه، انبار، باسکول، واحد اداری، نگهبانی و … می‌باشد.

2 سوله به ابعاد 3800 مترمربع

جرثقیل سقفی 4 عدد

کوره القایی فرکانس متوسط (200 کیلوگرم، 500 کیلوگرم، 1 تن، 3 تن و 4 تن)

دستگاه ریخته‌گری گریزی از مرکز افقی تا طول 1 متر

دستگاه ریخته‌گری گریز از مرکز افقی تا طول 4 متر

دستگاه ریخته‌گری گریز از مرکز رینگ ساز

دستگاه بابیت‌ریزی تا قطر 2 متر

دستگاه تابگیری لوله

دستگاه شات پلاست لوله

دستگاه تست هیدرو استاتیک لوله

ترمو کوپل تماسی اندازه‌گیری دمای ذوب

ترمو کوپل لیزری کنترل دما

فهرست