تحقیق و توسعه

شرکت ریخته گری کیمیا کهربا سپنتا  به منظور دستیابی به تکنولوژی و روش های جدید و پیشرفته تولید و در راستای ورود به بازارهای جدید در داخل کشور و بومی سازی محصولات استراتژیک صنایع بالادستی، با بهره گیری از همکاری واحدهای دانشگاهی ذیربط و نیز نیروی انسانی با تجربه و کارآزموده، اقدام به تاسیس واحد تحقیق وتوسعه نموده است. بررسی و پژوهش در خصوص تکنولوژی های روز دنیا درصنعت ریخته گری وتلاش درجهت ارتقاء مداوم دانش وتکنولوژی، افزایش بهره وری وکاهش هزینه تمام شده تولید از مهم ترین وظایف این واحد محسوب می شود.بررسی طول عمر قطعات تولید مطابق شرایط ثابت و استاندارد، یکی دیگر از وظایف این واحد محسوب شده که باعث ایجاد وجه تمایز با سایر همکاران در این عرصه می باشد

فهرست